Consultanţă şi management

• Organizarea si conducerea contabilitatii societatilor

• consultanta fiscala, consultanta in gestiunea financiara

• servicii de management si consultanta pentru societatile cliente, servicii de planificare, organizare, control si evaluare in vederea realizarii obiectivelor propuse.

• servicii manageriale necesare societatilor, identificarea si rezolvarea problemelor organizatorice care apar pentru a asigura climatul necesar in vederea implementarii si dezvoltarii cu succes a investitiei si a afacerii.

• asistenta de specialitate in infiintarea si reorganizarea societatilor, inclusiv in cazul achizitiilor de intreprinderi

• lucrari de analiza pentru risc de insolventa – Due Dilligence.

• asistenta si consultanta in vederea prevenirii sau inlaturarii dificultatilor economice ale societatilor

• asistenta in raporturile cu institutiile financiare

• alte servicii conform necesitatilor clientilor, aferente calificarii noastre profesionale

Contabilitate şi fiscalitate

• Intocmirea evidentei contabile

• Intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor semestriale.

• Evaluarea si analiza situatiilor financiare.

• Asistenta privind tinerea sau organizarea contabilitatii de gestiune, instruire pentru personalul

angajat al clientilor nostrii

• Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale. Stabilirea obligatiilor de plata.

• Intocmirea declaratiilor statistice catre Banca Nationala a Romaniei

• Analiza economico - financiara. Opinii si previziuni economice. Evaluarea si analiza patrimoniului si

performantelor societatilor. Planificarea si intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli.

• Asistenta pentru intocmirea Manualului de Politici contabile

• Servicii de consultanta fiscala si contabila

• Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul/domiciliul in Romania.

• Asistenta la cererile de rambursare TVA din Romania, inclusiv asistenta in cadrul controalelor fiscale.

• Inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor avand sediul in Uniunea Europeana

• Asistenta si depunere declaratii de rambursare TVA din Uniunea Europeana.

• Consultanta privind impozitele pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

• Formularea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.

• Informari legislative periodice aferente activitatii clientului.

Management financiar

• Organizare si efectuare a managementului financiar

• Intocmire, indrumare si control cu privire la registrele financiare

• Incasari, plati si ordonari a fluxului financiar

• Evidenta furnizorilor si clientilor cu privire la plati si incasari

• Efectuarea raportarilor bancare

• Asistenta contractuala bancara. Pregatirea dosarelor de credite bancare sau de leasing.

• Indrumare si asistenta pentru operatiile de creditare

• Operatiuni bancare (deschidere si operare in conturi bancare) la solicitarea clientului

Intrastat si statistica

• Evidenta si urmarirea documentelor comerciale de achizitii intracomunitare/importuri si livrari intracomunitare/exporturi

• Intocmirea registrului bunurilor primite spre prelucrare si registrului non-transferurilor

• Centralizarea listelor valorizate.

• Intocmirea declaratiilor statistice catre Institutul National de Statistica.

• Evidenta si intocmirea facturilor si avizelor de livrare intracomunitare.

• Intocmirea Declaratiei Statistice Intrastat

• Intocmirea Declaratiei Informative 390 (VIES) cu privire la operatiunile

• Evidenta activitatii intracomunitare desfasurata de Reprezentantii fiscali din Romania ale

societatilor straine sau a celor inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania

Resurse Umane si Salarizare

• Administrarea personalului angajat

• Intocmirea, actualizarea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor -ReGES/REVISAL;

• Intocmirea contractelor individuale de munca, si inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL

• Intocmirea fiselor de post conform parametrilor stabiliti de client;

• Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale de modificare a contractelor individuale de munca, la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL;

• Administrarea si arhivarea dosarelor de personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cerintele specifice companiei;

• Intocmirea deciziilor de incetare/suspendare a activitatii si inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca prin sistemul ReGES/REVISAL;

• Mentinerea la zi a tuturor datelor de evidenta a salariatilor si a datelor de evidenta muncii;

• Întocmirea situaţiei privind locurile de muncă vacante şi depunerea ei către AJOFM;

• Intocmire de proceduri de promovare, sanctionare sau de concediere disciplinara

• Intocmirea adeverintelor de vechime, adeverintelor de salariat, adeverintelor de venit, adeverinte privind deducerile personale, adeverinte privind stagiul de cotizare si orice alte adeverinte solicitate de catre angajati;

• Intocmirea documentelor necesare pentru constituirea dosarului de pensionare pentru limita de varsta;

• Evidenta, asistenta si reprezentare pentru toate controalelor de la ITM, SSM, PSI;

• Evidenta controalelor de medicina muncii.

• Legatura permanenta cu prestatorii de servicii privind gestionarea activitatilor de Sanatate si Securitate in munca, medicina muncii si PSI

• Asigurarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca, asistenta si consiliere .

• Evaluari profesionale individuale si ale întregii organizatii;

• Asistenta pentru intocmirea Regulamentelor de ordine interioara, a Contractului colectiv de munca si a altor documente similare;

• Sprijin in elaborarea organigramei.

• Evidenta angajatilor cu contracte suspendate pentru crestrea copilului si intocmirea documentatiei aferente;

• Asistenta pentru implementarea pontajelor lunare pentru calculul salarial si verificarea acestora

• Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;

• Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;

• Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;

• Calculul retinerilor si popririlor salariale;

• Calculul obligatiilor salariale;

• Intocmirea statelor de plata , fluturasi salarii;

• Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;

• Intocmirea declaratiilor obligatorii ale societatilor aferente personalului angajat;

• Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;

• Suport in orice problema legata de calcul salarial, resurse umane;

• Intocmire de situatii statistice;

• Reprezentarea clientului in relatia cu Casa de Asigurari Sociale de Sanatate in vederea solutionarii cererilor de recuperare pe intreaga perioada a procesului de rambursare a creantelor FNUASS;

• Gestionarea retinerilor de la salariati in conformitate cu legea inclusiv gestionarea relatiilor cu bancile si executorii judiciari;

• Gestionarea relatiilor cu institutiile bancare in vederea platii drepturilor salariale;

• Intocmirea documentelor si gestionarea anchetelor disciplinare privind personalul angajat;

• Asistenta si pregatirea documentelor privind concedierea de personal, colectiva sau individuala, inclusiv reduceri de personal;

• Servicii suport, specializate, pentru punerea la dispozitie de personal, inclusiv obtinerea documentelor A1;

• Servicii suport, specializate, pentru societati de transporturi sau cu activitate in Comunitate in vederea gestionarii personalului angajat;

• Servicii specializate pentru angajarea si gestionarea personalului strain, inclusiv remunerarea administratorilor straini;

• Servicii specializate pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor de munca;

• Servicii profesionale pentru negocieri cu reprezentantii angajatilor si sindicate;

• Asistenta si indrumare pentru toate problemele aferente personalului angajat in relatia cu angajatorul, inclusiv pentru gestionarea stresului la locul de munca si alti factori perturbatori care pot diminua randamentul activitatii.