Servicii


Servicii profesionale pentru afacerea dumneavostra.

Consultanţă şi management
 • Asistență de specialitate în înființarea și reorganizarea societăților, inclusiv în cazul achizițiilor de întreprinderi

 • Lucrări de analiză pentru risc de insolvență – Due Dilligence

 • Asistență contractuala bancara. Pregătirea dosarelor de creditare bancara sau de leasing. Îndrumare și asistență pentru operațiile de creditare

 • Organizarea managementului financiar. Operațiuni bancare - deschidere și operare în conturi bancare - la solicitarea clientului

 

Contabilitate
 • Servicii de ținere a contabilității și întocmire a situațiilor financiare

 • Verificarea evidenței financiar-contabile interne

 • Asistență privind organizarea contabilității de gestiune, instruire pentru personalul angajat al clientului

 • Retratarea balanțelor contabile și raportare personalizata către grup

 • Asistență la întocmirea Manualului de Politici Contabile

 • Intrastat și statistică

FISCALITATE

Servicii și consultanță fiscală pentru rezidenți

 • Verificarea conformității fiscale

 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale

 • Asistență la cererile de rambursare TVA din România și Uniunea Europeana.

 • Asistență în cadrul controalelor fiscale.

Servicii de consultanță fiscală pentru nerezidenți

 • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul/domiciliul în afara României.

 • Consultanță privind impozitele pe veniturile obținute din România de nerezidenți

 • Consultanță privind obținerea rezidenței fiscale în România a persoanelor fizice

Due Diligence Fiscal

Formularea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale.

MANAGEMENTUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
 • Consultanță, asistență la întocmire, concepție

                 -Regulament de Organizare si Funcționare,

                 -Regulament Intern,

                 -Contract Colectiv de muncă

 • Decizii organizare relații de muncă

 • Reprezentare in relația cu instituțiile de control a statului privind relațiile de muncă

 • Răspunderea civila contractuala in relațiile de muncă - consultanță, îndrumare

 • Opinii cu privire la actele juridice privind legislația muncii pentru persoane fizice/juridice/sindicate/patronate

GESTIUNEA RESURSELOR UMANE
 • Consultanță, asistență la întocmire, concepție

              -Contract Individual de muncă,

              -Fise de post

 • Salarizare - state de plata, situații de cost, declarații

 • Administrare personal

 • REVISAL - servicii de înregistrare si consultanță privind operațiile aferente

 • Formare profesionala interna - consultanță, întocmire de proceduri

 • Răspunderea disciplinara - consultanță, întocmire proceduri de cercetare disciplinara

 • Evaluarea salariaților - implementare proceduri

CONSULTANȚĂ PRIVIND RELAȚIILE DE MUNCĂ
 • Concilierea conflictelor  de muncă - consultantă, reprezentare, asistență  

 • Consultanță si servicii privindegalitatea de șanse  si a combaterii discriminării – politici, planificări, instruiri, consultanță, îndrumare, evaluare

 • Consultanță de specialitate in legislația muncii acordata sindicatelor/patronatelor

 • Consultanță de specialitate privind muncă prestata de străini in Romania

 • Desfășurarea muncii in strainatate - consultanță, îndrumare, obținere certificat A1