GDPR


Societatea MARA INTERNATIONAL CONSULTS S.R.L. si societatea MARA BUSINESS CONSULTING S.R.L. se alineaza cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil cu data de 25 mai 2018.

Mai multe informatii privind politica GDPR regasiti in sectiunea https://www.maraconsult.ro/privacy

 

INFORMAȚII CONTACT

Mara International Consults S.R.L. – Mara Business Consulting S.R.L.
Arad, str. Andrei Muresanu, nr. 21, cod postal 310011, Arad, Romania
officemanager@maraconsult.ro
tel: +40 257 256 359

e-mail contact DPO:
dpo.marainternational@maraconsult.ro
dpo.marabusiness@maraconsult.ro


Societatea noastra prelucreaza datele cu caracter personal cu responsabilitate si respectarea legii, implementand masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru confidentialitatea si securitatea acestor date.
Societatea respecta prevederile GDPR si a desemnat la nivelul organizatiei un angajat care indeplineste calitatea de DPO.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra sau pentru a obtine informatii suplimentare asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale prin:


Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602


Modalitatea de depunere a cererii:
Detalii privind persoana vizată (titularul cererii):
Detalii privind identificare reprezentant/Avocat:
Obiectivul cererii:
Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii:
Detalii privind cererea dumneavoastră:
Modalitatea de răspuns la cerere: